AKKUNA avautui maanantaina 6.6.2016

Maanantaina 6.6. Akuutti24:n yhteydessä aloitti toimintansa AKKUNA. Se on ympärivuorokautinen päivystysosasto, jossa hoidetaan 70-vuotta täyttäneitä, välitöntä sairaalahoitoa ja seurantaa tarvitsevia potilaita. AKKUNAlla vastataan paremmin Päijät-Hämeen ikääntyvän väestön päivystyksellisiin tarpeisiin.

12-paikkaiseen AKKUNAan tullaan hoitoon päivystyksen kautta. Akuutti24:n henkilöstö arvioi potilaan hoitoon ottamista iän, asumistavan, toimintakyvyn sekä sen hetkisen sairaustilan pohjalta. AKKUNAsta valtaosa potilaista kotiutuu suoraan omaan kotiin.Iäkästä potilasta hoidetaan AKKUNAssa keskimäärin 3-4 päivää. Tänä aikana selvitetään kokonaisvaltaisesti potilaan terveydentilaa ja toimintakykyä. Potilaan kanssa yhteistyössä tehdään alustava hoito- ja kuntoutussuunnitelma ja luodaan yhteydet jatkohoitoa ja -apuja varten.

AKKUNAssa työskentelee ikäihmisten sairauksiin perehtynyt, moniammatillinen työtiimi, joka koostuu lääkäristä, hoitajista, fysioterapeutista, farmaseutista ja tarpeen mukaan muista ammattihenkilöistä. AKKUNAn toiminnassa pyritään avoimuuteen ja mutkattomaan vuorovaikutukseen, tarkoituksena on myös sisällyttää läheiset mukaan iäkkään potilaan hoidon kokonaisuuteen. Potilaan asioista tiedotetaan mahdollisimman joustavasti ja keskitetysti yhtä läheistä.

Vierailuaika AKKUNAssa on klo 13-19.
Lisätietoja antaa geriatrian ylilääkärimme Ulla Helin (044 440 6253)

Aurinkoista kesänalkua!

-Akuutti24