Akuutti24 kenttäpalveluiden vuosikertomus 2019

Olemme pitkään kehittäneet toimintaamme ja tulokset alkavat nyt myös näkyä. Kotisairaalatoiminnan käynnistämisen lisäksi suunnittelimme ja toteutimme valtakunnallisen päivystysapu 116 117 toiminnan osaksi kenttäpalveluiden kokonaisuutta. Samalla kokosimme samaan tilaan ensihoidon kenttäjohdon ja tilannekeskuksen, kotisairaalan koordinaation ja päivystysapu 116 117 toiminnan. Tilaa kutsutaan Sotekoti:ksi, eli Sosiaali – ja terveystoimen koordinaatio- ja tilannekeskus. Näin kaikki erikoissairaanhoitoon kuuluvat mobiilit palvelut koordinoidaan samasta paikasta ja kykenemme itse vaikuttamaan siihen millaista apua avuntarvitsijan luo mahdollisesti lähetetään.

Vuoden 2019 aikana ensihoidon kokonaistehtävämäärä väheni (- 2,7%) ensimmäisen kerran seitsemään vuoteen. Hätäkeskuksen kautta välitetyt tehtävät kasvoivat ainoastaan 0,2%, kun aiempina vuosina nousutahti on valtakunnallisestikin ollut noin 5%. Tiivis synergia ensihoidon, päivystysavun, kotisairaalan ja päivystyksen välillä mahdollistaa juuri oikean palvelumuodon käytön ketterästi potilaiden tarpeet huomioiden. Vaikka iäkkäiden potilaidemme määrä Päijät-Hämeessä kasvaa, niin yli 85 vuotiaiden potilaiden osuus ensihoidossa ja päivystyksessä väheni, kun taas kotisairaalassa heidän osuutensa kasvoi.

Päivystysapu 116 117 toiminta on alkanut vauhdikkaasti ja arvioidun 60 000 puhelun sijaan tulemme näillä näkymin suorittamaan yli 70 000 puhelua. Erikoisuutena meidän toiminnassa on päivystysavun kautta suoritettavat hoidon tarpeen arviotehtävät koteihin (erityisesti palvelukoteihin ja hoivalaitoksiin).

Kotisairaalatoiminnassa toteutimme yli 24 000 suoritetta ja potilaita kotisairaalassa oli vuoden aikana kaikkiaan 2180, jotka jakaantuivat 3020 hoitojaksolle. Potilaamme olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Lue alta tarkemmin vuosikertomustamme.

Päijät-Hämeen Akuutti24 kenttäpalvelut vuosikertomus 2019 Final