Akuutti24 kenttäpalveluiden vuosikertomus 2020

Akuutti24 kenttäpalveluiden viime vuoden vuosikertomus on julkaistu.

Vuosi 2020 oli sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin poikkeuksellinen. Ensihoidossa tehtävämäärät vähenivät, kun samaan aikaan päivystysavun ja kotisairaalan toiminnot ruuhkautuivat.

Päijät-Hämeessä kokonaistehtävämäärä ensihoidossa väheni 10%. Päivystysapu 116117 kautta tehdyt hoidon tarpeen arviointikäynnit sekä kiireettömien ensihoitotehtävien tarkempi hoidon tarpeen arviointi ovat vähentäneet ensihoidon tehtäviä merkittävästi. Toisaalta vuosi 2020 kotisairaalassa ja päivystysavussa oli todella kiireinen. Kotisairaalassa suoritteet kasvoivat yli 200% ja päivystysavussa puheluiden määrä kasvoi 59% verrattuna vuoteen 2019.

Pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta vuosikertomukseen tarkemmin.

Akuutti24 kenttäpalveluiden vuosikertomus 2020