Cheek jälkilöylyt

Hieno tapahtuma siellä, missä sen tulikin tapahtua, Lahdessa ja vielä mäkimontussa. Lahti oli viikonlopun ajan valokeilassa, niin julkisessa mediassa (televisio ja lehdet), kuin myös sosiaalisessa mediassa. Avasitpa minkä tahansa Somen, niin sieltä löytyi paljon kuvia ja fiilistelyä Cheekin konsertista.

Itse tapahtuma on eri viranomaisten lausuntojen perusteella mennyt hienosti, isommilta ikäviltä tapahtumilta vältyttiin. Suunnitelmia tehtiin yhteistyössä tapahtumajärjestäjän ja viranomaisten kesken tiiviisti ja hyvissä ajoin huomioiden tapahtuman luonne ja paikka. Hyvä suunnittelu näkyi jälleen kerran myös itse tapahtumassa – turvallisuudesta huolehdittiin siihen kuuluvalla tärkeydellä, unohtamatta kuitenkaan itse tapahtumaa ja sen luonnetta. Lahdessa yhteistyö toimii ja turvallisuuden eteen nähdään vaivaa. Tapahtumien aikainen toiminta tapahtuma-alueille on suurelta osin onnistunutta, kiitos siitä kaikille järjestäjille.

Suuret tapahtumat aiheuttavat lieveilmiöitä, jotka eivät kohdistu itse tapahtumaan tai tapahtuma-alueelle. Ensihoitoasetuksen mukaisesti ensihoitopalvelu joutuu varautumaan, kun alueella on mittavia tapahtumia. Nyt Lahdessa oli yhden pienen kaupungin verran ihmisiä kahtena eri päivänä. Kyseisenlaisiin tapahtumiin liittyy aina hauskanpito ja meillä Suomessa se usein tarkoittaa myös päihteiden käyttöä. Tämä taas lisää riskiä tapaturmille ja väkivallalle, unohtamatta päihteiden yliannostuksia. Ensihoidossa kyseisenä viikonloppuna tehtäviä verrattuna vastaavaan viikonloppuun (pe – su) edellisvuonna oli 127 tehtävää (37,6 %) enemmän. Eli 42 tehtävää / vrk enemmän. Vaikka tästä vähennetään tämän vuoden kokonaistehtävämäärän kasvu 7 %, olemme silti 30 % lisäyksessä. Tämä on todella paljon ja se ei voi olla näkymättä siinä miten resurssimme riittävät, vaikka sitä eri tapahtumien johdosta lisätään. Resurssiemme vähyys näkyy eritoten ajassa missä potilaamme tavoitamme. Emme siis pääse palvelutasolupaukseemme ilman mittavia lisäresursointeja.

Tapahtumia tulee olla. Ne tuovat eloa ja iloa alueelle. Kun tarkastellaan mennyttä kesää, on suuria tapahtumia alueellamme ollut hyvin paljon. Yleinen turvallisuudesta huolehtiminen on viranomaisten vastuulla ja siihen tulee panostaa. Jos haluamme turvata avunsaannin kaikille alueella oleville, myös tilapäisesti, tarkoittaa se lisäresursointia kaikilla tasoilla ja kyllä, se myös maksaa.

Sami Rive

ensihoitopäällikkö, Akuutti24 kenttäpalvelut