Kotia Kohti!

Mitä tapahtuu kun ikäihminen menettää äkisti toimintakykynsä kotona? Päijät-Hämeen alueella hoitoketjuun osallistuu useita toimijoita, alkaen ensihoidosta, erikoissairaanhoidosta sekä kotiin vietävistä palveluista.