Alkoholin riskikäyttö ja sen tunnistaminen Akuutti24:ssä

nettiin

Alkoholin liiallinen käyttö aiheuttaa mittavia inhimillisiä kärsimyksiä ja taloudellisia kustannuksia. Akuutti24 kartoittaa esitietokaavakkeella alkoholinkäyttöäsi. Tarkoitus on kartoittaa potilaiden alkoholin käyttöä systemaattisesti ja alkoholin riskikäytön rajat ylittäneille tarjotaan mini-interventio sekä mahdollistetaan hoitoonohjaus. Näin pyrimme vähentämään  alkoholin riskikäytöstä johtuviea haittoja, alentamaan tästä koituvia kustannuksia sekä herättämään ihmisten kiinnostus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

– Testaa, käytätkö alkoholia kohtuullisesti, sopivasti vai liikaa täällä

– Tutustu alkoholin riskikäyttöön liittyvään tietopakettiin tästä

– Lisää tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista löydät täältä

Terveisin,
-Akuutti24