Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tuottama sosiaalipäivystystoiminta laajenee Akuutti24:ään vuoden 2018 alussa

Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin tehtyjen päivystystoimintaan liittyvien lainsäädäntöuudistusten myötä sosiaalipäivystystä on saatavilla myös Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti24:ssä vuoden 2018 alusta.

Sosiaalihuoltolain (29 §) mukaan sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä ensihoidon, terveydenhuollon päivystyksen, poliisin, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kesken. Päivystys on toteutettava siten, että palveluun voi saada yhteyden ympäri vuorokauden ja kiireelliset sosiaalipalvelut voidaan toteuttaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin on tehty päivystystoimintaan liittyvät lainsäädäntöuudistukset 1.1. 2017. Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä 1.1.2018 alkaen. Päijät-Hämeessä muutoksen myötä sosiaalipäivystystä on saatavilla myös Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti24:ssä vuoden 2018 alusta.

Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys vastaa maakunnallisesta välittömän sosiaalihuollon avun tarpeeseen hätä- ja kriisitilanteissa Päijät-Hämeessä. Sosiaalipäivystyksen alueeseen kuuluu 12 kuntaa. Sosiaalipäivystys toimii Lahden pääpoliisiasemalla 24/7 ja sinne saa yhteyden hätäkeskuksen kautta numerosta 112.

Lakimuutoksen vuoksi Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys laajenee Akuutti24:än tammikuussa 2018. Sosiaalipäivystäjinä toimivat kolme sosiaaliohjaajaa vastaavat Akuutti24:än hakeutuvien asiakkaiden sosiaalihuollollisesta kiireellisen avun tarpeen arvioinnista. Akuutti24:n sosiaalipäivystäjät ovat tavoitettavissa päivittäin klo 8-22, paitsi perjantaisin ja lauantaisin klo 8-23. Sosiaalipäivystäjät toimivat kiinteässä yhteistyössä poliisiasemalla toimivien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Päijät-Hämeen keskussairaalan sosiaalipäivystäjiin saa 8.1.2018 alkaen yhteyden puhelimitse numerosta 0444 82 82 00.