Sähköinen potilastietojärjestelmä muuttuu hyvinvointikuntayhtymässä

Potilastietojärjestelmä muuttuu porrastetusti joulu-tammikuun aikana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä sekä erikoissairaanhoidossa, että avosairaanhoidossa. Nykyisin terveysasemillamme on käytössä Effica- ja Pegasos-järjestelmät. Muutoksen jälkeen siirrymme Life Care -järjestelmään.

Ensimmäinen muutos on tulevana viikonloppuna 9.12.2017 klo 22 – 10.12.2017 klo 14 välisenä aikana. Tuolloin potilastietojärjestelmä on pois käytöstä ja tiedot kirjataan osin käsin. Vanhan tietojärjestelmän tiedot ovat katsottavissa tietokoneelta. Tämä vaikuttaa potilaan kokonaishoitoaikaan pidentävästi Akuutti24:ssä.

Uusi tietojärjestelmä saadaan käyttöön 10.12.2017 klo 14 jälkeen. Järjestelmä on uusi ja käyttö on henkilökunnalle uutta. Mikäli vaivanne ei ole kiireellinen, suositamme asian siirtämistä arkipäivälle 11.12.2017 omalle terveysasemalle.

Kiireelliset ja välitöntä hoitoa vaativat sairaudet hoidamme normaalisti.